Vakbladen

Van twaalf tot achttien is een vakblad voor het voortgezet onderwijs.
Bij een artikel over het onderwijs aan kinderen van asielzoekers
werd ik gevraagd voor de foto’s.

Shiatsu praktijk “The Browne Company” had graag enkele foto’s
voor een artikel in het weekblad voor Nederweert. Er werd gekozen
voor enkele ruimtelijke foto’s.

Eind 2016 werd ik benaderd door een huisarts met de vraag of ik foto’s
kon komen maken van een patiënt. Deze patiënt had vlekken over zijn
gehele lichaam die veroorzaakt werden door het slikken van paracetamol.
Wegens privacy werd er maar een beperkt gedeelte van het lichaam gefotografeerd.